βλά̄ξ

βλά̄ξ, -κός
Grammatical information: m. f.
Meaning: `stolid, stupid' (Ar.), orig. `weak'?; also a fish (Erot.), Strömberg Fischnamen 33f.
Derivatives: βλακικός, βλακώδης `id.'; βλακίας ἰχθὺς ποιός H. - Vb. βλακεύω `be slack', βλακεία, βλάκευμα.
Origin: IE [Indo-European]X [probably] [719] *mlh₂(e)k- `weak'
Etymology: The word cannot be Ion.-Att. in origin; s. Björck Alpha impurum 2 67f. - If related to μαλακός, one might posit *mlh₂-k- (which explains the long α), mlh₂-ek-, but this is uncertain; cf. Skt. mlā-tá- `soft' and Celtic, e. g. OIr. mlāith `soft' (\< *mlā-ti-). Lat. flaccus has another formation, s. EM and W.-Hofmann s. v. - S. μαλακός. Perhaps to βληχρός (not to μύλη nor to ἀμαλδύνω: these comparisons are now dated). - Perhaps to Russ. molčatь `be silent', Lith. mùlkis `stupid person'.
Page in Frisk: 1,240-241

Greek-English etymological dictionary (Ελληνικά-Αγγλικά ετυμολογική λεξικό). . 2010.

Look at other dictionaries:

 • βλακεύσῃ — βλᾱκεύσῃ , βλακεύω to be slack aor subj mid 2nd sg βλᾱκεύσῃ , βλακεύω to be slack aor subj act 3rd sg βλᾱκεύσῃ , βλακεύω to be slack fut ind mid 2nd sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • βλακεύῃ — βλᾱκεύῃ , βλακεύω to be slack pres subj mp 2nd sg βλᾱκεύῃ , βλακεύω to be slack pres ind mp 2nd sg βλᾱκεύῃ , βλακεύω to be slack pres subj act 3rd sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • βλακικά — βλᾱκικά , βλακικός stupid neut nom/voc/acc pl βλᾱκικά̱ , βλακικός stupid fem nom/voc/acc dual βλᾱκικά̱ , βλακικός stupid fem nom/voc sg (doric aeolic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • βλακωδέστερον — βλᾱκωδέστερον , βλακώδης lazy adverbial comp βλᾱκωδέστερον , βλακώδης lazy masc acc comp sg βλᾱκωδέστερον , βλακώδης lazy neut nom/voc/acc comp sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • βλακώδη — βλᾱκώδη , βλακώδης lazy neut nom/voc/acc pl (attic epic doric) βλᾱκώδη , βλακώδης lazy masc/fem/neut nom/voc/acc dual (doric aeolic) βλᾱκώδη , βλακώδης lazy masc/fem acc sg (attic epic doric) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • βλακώδης — βλᾱκώδης , βλακώδης lazy masc/fem acc pl (attic epic doric) βλᾱκώδης , βλακώδης lazy masc/fem nom/voc pl (doric aeolic) βλᾱκώδης , βλακώδης lazy masc/fem nom sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • βλακευόμενον — βλᾱκευόμενον , βλακεύω to be slack pres part mp masc acc sg βλᾱκευόμενον , βλακεύω to be slack pres part mp neut nom/voc/acc sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • βλακευόντων — βλᾱκευόντων , βλακεύω to be slack pres part act masc/neut gen pl βλᾱκευόντων , βλακεύω to be slack pres imperat act 3rd pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • βλακεία — βλᾱκείᾱ , βλακεία slackness fem nom/voc/acc dual βλᾱκείᾱ , βλακεία slackness fem nom/voc sg (attic doric aeolic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • βλακείας — βλᾱκείᾱς , βλακεία slackness fem acc pl βλᾱκείᾱς , βλακεία slackness fem gen sg (attic doric aeolic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • βλακεύει — βλᾱκεύει , βλακεύω to be slack pres ind mp 2nd sg βλᾱκεύει , βλακεύω to be slack pres ind act 3rd sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.